Ceník STK + SME

STK - DRUH VOZIDLA Pravidelná (vč. DPH) Opakovaná
Motocykly 370,00 90,00
     
Osobní vozidla-M1, M1-speciální 670,00 150,00
Osobní vozidla-M1-LPG 670,00 150,00
Osobní vozidla-M1-pro držitele průkazu ZTP 370,00 90,00
     
Nákladní vozidla-N1 do 3500kg 670,00 150,00
Nákladní vozidla-N1-Multicar 790,00 150,00
Nákladní vozidla-N2 3500 kg - 12000kg 1150,00 250,00
Nákladní vozidla-N3 nad 12000kg 1150,00 250,00
     
Přípojná vozidla-O1 do 750kg nebrzděný 370,00 90,00
Přípojná vozidla-O1 do 750kg brzděný 370,00 90,00
Přípojná vozidla-O2 750 kg - 3 500kg 590,00 150,00
Přípojná vozidla-O3, O4 nad 3500kg 690,00 250,00
     
Autobusy - M2, M3 1200,00 250,00
     
Traktory 870,00 250,00
Traktory - přívěsy 650,00 250,00
     
Evidenční kontrola pro IDV - všechna vozidla 370,00 90,00
     
Indiv.dovoz vč. EK a protokolu- motocykly, přívěsy O1,O2 1 400,00 90,00
Indiv.dovoz vč. EK a protokolu- osobní vozidla M1 1 550,00 150,00
Indiv.dovoz vč. EK a protokolu- Nákladní vozidla N1 1 550,00 150,00
Indiv.dovoz vč. EK a protokolu- Nákladní vozidla N2, N3, M2, M3 2 300,00 250,00
Indiv.dovoz vč. EK a protokolu- přívěsy, návěsy O3, O4 2 300,00 250,00
     
Protokol před registrací vozidla M1, N1 670,00 90,00
Protokol před registrací vozidla N2, N3, T 1150,00 250,00
     
Stavby, přestavby, malá série- motocykl, přívěsy O1, O2 1 400,00 90,00
Stavby, přestavby, malá série- osobní vozidla M1 1 550,00 150,00
Stavby, přestavby, malá série- nákladní vozidla N1 1 550,00 150,00
Stavby, přestavby, malá série- nákl. vozidla N2, N3, M2, M3 2 300,00 250,00
Stavby, přestavby, malá série- přívěsy, návěsy O3, O4 2 300,00 250,00
     
Evidenční kontroly 250,00 60,00
     
MKD (atesty CEMT)    
     
Samostatné úkony na lince 200,00    -
Ražba VIN 500,00    -

 

SME - DRUH VOZIDLA cena (vč. DPH)
zážehový motor (bez katalyzátoru)          450,00
zážehový motor (s katalyzátorem)          520,00
   
vznětový motor (osobní kat. M1, nákl. kat. N1)          620,00
vznětový motor (nákl. kat. N2, N3)          870,00
   
LPG          620,00
   
opakované měření          200,00
vydání náhradní známky za poškozenou            50,00
vystavení osvědčení o ME            50,00
držitelé ZTP/P          350,00

 

Stanice technické kolntoly i měření emisí přijímají bezhotovostní platby kartou.